درباره

zenic
درباره ژنیک

پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد. پارسی وب سرور در مدت اندک و با حمایت کاربرانش توانست به جمع هاستینگ های برتر ایران در آمار جهانی بپیوندد.کلیه مشتریان پارسی وب سرور دارای مالکیت 100 درصد دامینهایشان هستند و در هر زمان امکان تغیر دی ان اس و یا انتقال دامین از طریق پنل اصلی پارسی سرور یا خارج از پنل امکان پذیر است.

خدمات

 • zenic
  طراحی

  کلیه مشتریان پارسی وب سرور دارای مالکیت 100 درصد دامینهایشان هستند و در هر زمان امکان تغیر دی ان اس و یا انتقال دامین از طریق پنل اصلی پارسی سرور یا خارج از پنل امکان پذیر است.

 • zenic
  برنامه

  کلیه مشتریان پارسی وب سرور دارای مالکیت 100 درصد دامینهایشان هستند و در هر زمان امکان تغیر دی ان اس و یا انتقال دامین از طریق پنل اصلی پارسی سرور یا خارج از پنل امکان پذیر است.

 • zenic
  اجرا

  کلیه مشتریان پارسی وب سرور دارای مالکیت 100 درصد دامینهایشان هستند و در هر زمان امکان تغیر دی ان اس و یا انتقال دامین از طریق پنل اصلی پارسی سرور یا خارج از پنل امکان پذیر است.

 • zenic
  پشتیبانی

  کلیه مشتریان پارسی وب سرور دارای مالکیت 100 درصد دامینهایشان هستند و در هر زمان امکان تغیر دی ان اس و یا انتقال دامین از طریق پنل اصلی پارسی سرور یا خارج از پنل امکان پذیر است.

 • نمونه کارها

  گروه طراحان آلفا
  zenic

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  گروه طراحان آلفا
  zenic

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  گروه طراحان آلفا
  zenic

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  گروه طراحان آلفا
  zenic

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  گروه طراحان آلفا
  zenic

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  چرا ژنیک ؟

  چرا ژنیک ؟

  شرکت مهندسی آلفا رایانه فعالیت خود از سال 79 با عنوان پارسی وب سرور آغاز نمود که در مدت فعالیت خود توانست با اتکا به رضایت مشترکانش بیش از 5300 سایت را میزبانی کند , پارسی وب سرور با استفاده از جدیدتریتن متد های پشمیزبانی و استفاده از برترین سخت افزار های موجود و استفاده از وب سرور بسیار قدرتمند وضعیت لود سایت و آپتایم سایت های میزبانی شده را بهبود میبخشد.

  تماس با ما

  فرم تماس