اسکریپت وضعیت آب و هوا

28°C

اصفهان - کاشان

40° 20°

کمی تا قسمتی ابری

بعد از ظهر12:40روز چهار شنبه

شنبه 16 / 6°

یکشنبه 18 / 6°

دوشنبه 16 / 4°

سه شنبه 11 / 7°