• تاریخچه
• فرم استخدام
• همکاری
• سایر شعب
• همکاران
• سیستم
• دعوت به همکاری جدید
• استیل صنعت
 
  • تاریخچه
• فرم استخدام
• همکاری
• سایر شعب
• همکاران
• سیستم
• دعوت به همکاری جدید
• استیل صنعت
 
 
   
   
 

- حملات در پشتی
- حمله Blue Jacking
که بسیار شبیه حمله سرریز 17 در شبکه‌های معمولی است.
- آسیب‌پذیری کاربر مجاز شبکه

 

Design & Layout By : {Alpha Software Group : Mohammadi 09132626269 - 0361 4449767}
Copyright © 2003-2011 
parsipage.com , All rights reserved.