ایران پلاستیک

تولید کننده انواع دوک ، پخش و توزیع مواد اولیه پلاستیک ، خرید و فروش انواع دستگاه های تزریق پلاستیک و پذیرش و قالب گیری