به وب سایت رسمی تحقیقات جغرافیایی

دکتر بنی هاشمی

خوش آمدید

درباره ما

علی موکلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی

علی لاجوردی

دکترای برنامه ریزی شهری

حسن بنی هاشمی

دکترای جغرافیا - گرایش برنامه ریزی شهری

امور اجرایی ما

عنوان مورد نظر شما

توضیحات مختصر

این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .

عنوان مورد نظر شما

توضیحات مختصر

این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .

عنوان مورد نظر شما

توضیحات مختصر

این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .

عنوان خدمات مورد نظر

توضیحات مختصر

عنوان خدمات مورد نظر

توضیحات مختصر

عنوان خدمات مورد نظر

توضیحات مختصر

عنوان خدمات مورد نظر

توضیحات مختصر

واحد های مجموعه ما

تحقیقات

طراحی

آزمایشگاه

جمع آوری داده

حمل و نقل

برخی از مشتریان ما

مهندسین مشاور خارجی ما

  • ANNA DOE

    این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد.

  • INGA NORTH

    این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد.

  • JACOB PARKER

    این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد.

جدیدترین اخبار ما

عنوان خبر مورد نظر

عنوان خبر مورد نظر

عنوان خبر مورد نظر

راه های ارتباطی با ما

فرم تماس با ما

Iran - Tehran

+98 21 77181985